Atelier Horizon is een Brussels bureau dat inzet op het raakvlak tussen landschap en stedenbouw. Het werd opgericht in 2019 door Annelies De Nijs en Namgyel Hubert.Een atelier als werkinstrument


Atelier Horizon staat voor een gemeenschappelijke werkmethode, waarbij uiteenlopende persoonlijkheden en vaardigheden elkaar kruisen; een plek waar binnen deze diversiteit aan een collectieve horizon van stedenbouwkundige en landschapsprojecten gewerkt wordt. De projecten reiken over verschillende schalen en thematieken heen, van territoriale studies tot uitvoering van de publieke ruimte. Zoals in een laboratorium, is Atelier Horizon steeds op zoek naar nieuwsoortige manieren om de stedenbouwkundige vraagstukken van vandaag te kunnen aangaan, met aandacht voor de evolutie van zowel onze territoria als onze samenlevingen.Stedenbouw met een geografische basis

Atelier Horizon baseert zijn werk op een geografische en fijngevoelige lezing van het territorium, om zo onze bebouwings- en gebruikspatronen opnieuw in relatie te brengen met de natuurlijke en landschappelijke logica van een gebied. Deze bijna eco-systemische lezing vormt zo een leidraad waarmee onze projecten ontwikkeld worden. Tegelijk wordt ook beroep gedaan op andere disciplines om zo een coherente, duurzame en inclusieve visie te kunnen formuleren.Publieke ruimte als common


Atelier Horizon werkt met publieke ruimte als bouwsteen voor stedelijkheid. Binnen een context waar steden steeds denser worden, is het “samen-leven” een onmisbaar ingrediënt geworden voor het functioneren van onze territoria. Doorheen de verschillende projecten tracht Atelier Horizon van de publieke ruimte een element te maken dat onlosmakelijk bijdraagt aan de samenleving en het collectief belang. In die zin wordt er steeds een immateriële dimensie geassocieerd aan het ruimtelijke stedenbouwkundige ontwerp.Een landschap van ruimte en tijd

Atelier Horizon behandelt de temporaliteit van de ruimte als een essentieel ingrediënt voor het stedelijk en landschappelijk project. Omwille van de lange termijn van stadsontwerpen, werken we gericht aan een project opdat het van bij het initiële ontwerp, via zijn theoretische reflecties, een resultaat kan vormen. Door middel van dialoog met de bewoners en actoren van een gebied, krijgt het project eerst vorm als een collectief en gedragen toekomstbeeld, alvorens het een gerealiseerd ruimtelijk project wordt. Via het landschap integreert Atelier Horizon ook de seizoenen in de publieke ruimte, wat zo een hefboom vormt om de ritmes van de natuur en die van het stadsleven samen te brengen.

Team


Annelies De Nijs

Ingenieur-architect & Stedenbouwkundige
partner en oprichter

OPLEIDING
Master of urbanism and stratégic planning -  KU Leuven - België
Master of Human Settlements - KU Leuven - België
Master in ingenieurswetenschappen : Architectuur - KU Leuven - België

WERKERVARING
Agence Ter, Parijs - Frankrijk
UN-Habitat, Brussel - België
OSA/RUA (Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur), KU Leuven - België
Turenscape, Peking - China
OPEN Architecten, Antwerpen - België

ONDERWIJSERVARING
KASK, HoGENT - BanaBa Landschapsontwikkeling: Visie voor de Zennevallei [ontwerpatelier 3 - 2020]
KU Leuven - MaHS MaUSP program: Wilsele Valley / compressing [fall studio 2019 - Leuven]
KU Leuven - MaHS MaUSP program: City University / University City [fall studio 2018 - Leuven]
KU Leuven - MaHS MaUSP - UN-Habitat: Studio Kathmandu: Revitalising Bungamati [thesis studios]
HCMUARC (Ho Chi Minh University of Architecture), Saigon – VietnamNamgyel Hubert

Ingenieur-landschapsarchitect & Stedenbouwkundige
partner en oprichter
 

OPLEIDING
Post-master - Stedenbouwkundige - ENSAVT Marne-la-Vallée - Frankrijk
Ingenieur-landschapsarchitect - ENP - Blois - Frankrijk

WERKERVARING
Agence Ter, Parijs - Frankrijk
Feuille à feuille, Tresson - Frankrijk
ABBA Architectes, Addis Abeba - Ethiopië
Jfa, St Johns – CanadaPierre Jadoul

Ingenieur-architect    
Projectarchitect

OPLEIDING
Master in ingenieurswetenschappen : Architectuur - KU Leuven - België


atelier     projecten    contact